You are here

Filter

BINET, Benjamin

Title: 
Traité historique des Dieux et des Demons du Paganisme. Avec quelques Remarques critiques sur le Systême de Mr. Bekker.

BISSEL(IUS) s.j., Joannes

Title: 
Argonauticon Americanorum, sive Historiae periculorum Petri de Victoria ac sociorum ejus libri XV.

BLACKMORE, Richard

Title: 
Prince Arthur. An heroick poem. In ten books (...) The third edition corrected. To which is added, an index, explaining the names of countries, cities, and rivers, &c.

BLANKAART, Steven

Title: 
Den Neder-landschen Herbarius, ofte Kruid-boek der voornaamste kruiden, tot de medicyne, spys-bereidingen en konst-werken dienstig (...) Met kopere platen verciert (...)

BLOUNT, Thomas Pope bart.

Title: 
De re poetica: or, Remarks upon poetry. With Characters and censures of the most considerable poets, whether ancient or modern. Extracted out of the best and choicest criticks.

BOCCACCIO, Giovanni

Title: 
Droom van Bocatius. Uit het Fransch in 't Nederduitsch overgeset Door D: Ghys. [Dutch translation of "Le songe de Boccace" by (De) Prémont; the original work is Boccaccio's "Laberinto d'amore".] [At the beginning of the book a short biography of Boccaccio].

BOCCALINI, Traiano

Title: 
Advertisements from Parnassus (...) newly done into English, and adapted to the present times. Together with the author's Politick Touchstone; his Secretaria di Apollo; and an account of his life. By N. N., Esq. [The "Secretaria di Apollo" was never included].

BOCCALINI, Trajano

Title: 
Tr. Bokkalini Polityke Toet-Steen. Uit het Italiaans vertaalt Door L. v. B. (Lambert van den Bos).

BOCCALINI, Trajano

Title: 
see SANTA CROCE, Antonio: Secretarie of Schryf-zaal van Apollo...

BOCHART, Samuel

Title: 
Opera Omnia, hoc est, Phaleg, Canaan et Hierozoïcon, quibus accessere variae dissertationes (...), in quibus multa philologica, geographica (...), et meliorum omnis generis auctorum loca (...) exponuntur, ut et paradisi terrestris delineatio ad Bocharti mentem a Stephano Morino concinnata, praemittitur vita cl. auctoris ab eodem Morino litteris mandata (...) Editio tertia, in qua locupletanda (...) singulare studium posuerunt Johannes Leusden, (...) et Petrus de Villemandy, (...).

BO(E)CKELMANN, Johann Friedrich

Title: 
Synopsis juris publici Imperii romano germanici. Alexander Arnoldus Pagenstecher (...) edidit, recensuit, memoria Bockelmanniana & annotamentis adauxit.

BOETHIUS, Anicius Manlius Torquatus Severinus

Title: 
Of the Consolation of Philosophy. In five books. Made English and illustrated with notes, by the Right Honourable Richard, Lord Viscount Preston.

BOETHIUS, Anicius Manlius Torquatus Severinus

Title: 
Vertroostinge der Wysgeerte van A. M. T. S. Boethius. In vyf boeken vervat, en nieuwlyks vertaald, door M. Gargon.

BOGAERT, Abraham

Title: 
S. Schynvoets Muntkabinet der Roomsche keizers en keizerinnen, in vaarzen beschreeven (...) Met 70 kopere plaaten verciert.

BOGAERT, Abraham

Title: 
see FOCQUENBROCH, Willem Godschalk van

BOHUN, Edmund

Title: 
Le Caractère de la reine Élizabet et de ses principaux ministres d'État, dans lequel on voit (...) la maniére de son gouvernement, tant dans l'Eglise que dans l'etat (...) Traduit de l'anglois.

BOILEAU, Jacques

Title: 
Histoire des flagellans, où l'on fait voir le bon et le mauvais usage des flagellations parmi les chrétiens (...) Traduite du latin de Mr. l'abbé Boileau.

BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas

Title: 
OEuvres Diverses Du Sr. Boileau Despreaux: Avec Le Traité Du Sublime, Ou Du Merveilleux Dans Le Discours. Traduit du Grec de Longin. Nouvelle Edition, revûë & augmentée de diverses Pieces Nouvelles. Avec les passages des Poëtes Latins imitez par l'Auteur.

BOLWERCK, Thomas

Title: 
Ontdeckinge Van een Voorgewend Geheim Ende Wonder Des Geloofs. Dat is: Een korte en bondige Wederlegginge van drie Paapsche Zend-brieven over eenige Leerstukken der Roomscher Kerk; Voornamentlyk Wegens de Wezentlijke Tegenwoordigheid van het Vleesch ende Bloed onses Heeren J. Christi in het Sacrament des Autaars (...) Versien met twee Registers der voornaamste Zaken (...)

BONGARS, Jacques de

Title: 
Lettres de Jaques de Bongars, résident et ambassadeur du roi Henri IV vers les électeurs, princes et états protestants de l'Allemagne. En latin et en françois (...) [French translation by Claude Oronce Finé de Brianville]. Nouvelle édition, où l'on a retouché la version en divers endroits et ajouté un grand nombre de passages retranchés dans l'édition de Paris, plusieurs lettres françoises, qui n'avaient jamais été imprimées avec les latines, et une table des matières [edited by J. J. Bernard].

BONTEKOE, Cornelis

Title: 
see GEULINCX, Arnold

BORDELON, Laurent

Title: 
Caractères naturels des hommes en cent dialogues.

BORGESIUS, Goedhardus

Title: 
Enodatio juris naturae sive de officiis nostris erga Deum regem nostrum ac legislatorem summum.

BORSTIUS, Jacobus

Title: 
Vyftien Predicatien Over verscheide Texten van de Heylige Schrifture, Behelsende de voornaamste Pligten van een Christelijk leven; Met een Verhandeling van het Lyden en Sterven van onsen Saligmaker Jesus Christus: in eenige korte Bedenkingen over alle de Passie Texten Door Jacobus Borstius, (...) Nu vermeerdert met des selfs laatste verhandeling over Eccles. 7. vs. 13. Nevens een Verhaal van sijn Leven, Afsterven en de voornaamste gevallen Hem in sijnen Dienst bejegent.

BOS, Lambert

Title: 
Mysterii Ellipsios Graecae expositi specimen. In quo pleraeque loquutiones Graecorum defectivae supplentur & ad integram structuram referuntur.

BOS, Lambert

Title: 
see THOMAS MAGISTER

[BOS, Lambert van den]

Title: 
Het Leven en bedryf van Willem de Darde, Koning van Groot Brittannie, Vrankryk en Yrlant (...) prince van Orangie (...) sijn geboorte, jongelingschap, erf stadthouderschap en koninglyke waardigheyd. Onder wiens Heerschappy en Bestieringe werden verhandelt, Saken van Staat en Oorlog van den Jare 1650 tot het uytgaen van 1693. Door L. S. [i.e. Lambertus Silvius] 2 Stuck.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1