You are here

Filter

WORM, Christen

Title: 
(...) de Corruptis antiquitatum Hebraearum apud Tacitum et Martialem vestigiis liber primus.

WORM, Christen

Title: 
De Veris causis cur delectatos humanis carnibus et promiscuo concubitu Christianos calumniati sint Ethnici, commentarius, authore Christiano Wormio.

WOWER, Joannes

Title: 
see WALTON, Brian

YK, Cornelis van

Title: 
see EYK, Cornelis van

YSSEL, Paulus van

Title: 
Ecclesiae Novi Test. fata, secundum seriem septem periodorum, in Psalmo CX. succinctè demonstrata ex vi phrasium, rerum contentarum nexu indivulso; eventu, atque aliis parallelis S. Scripturae locis.

YVON, Pierre

Title: 
De regten aard van 't Oude en Nieuwe Verbond, waar in zeer noodige, en bysonder voor deze tijd nuttige waarheden, aangewezen worden. Mitsgaders een kort verhandelinge van den weg des vredes, en den ingang in de ware ruste.

ZAHN o.praem., Johann

Title: 
Specula physico-mathematico-historica notabilium ac mirabilium sciendorum, in qua mundi mirabilis oeconomia, nec non mirificè amplus, et magnificus ejusdem abditè reconditus, nunc autem ad lucem protractus, ac ad varias perfacili methodo acquirendas scientias in epitomen collectus thesaurus curiosis omnibus cosmosophis inspectandus proponitur (...) (tomus II. continens geocosmi sivè mundi terrestris notabilia & mirabilia scienda ... tomus III. continens microcosmi sivè hominis notabilia & mirabilia scienda ...)

ZANTEN, Jacobus van

Title: 
see LE FAUCHEUR, Michel

ZANTEN, Laurens van

Title: 
Treur-tooneel Der Doorluchtige Vrouwen. Of Op en Ondergang Der Vorstinnen, En andere Beruchte Vrouwelijke Personagien: Behelzende een kort en bondig verhaal, van 't jammerlijk en Ellendig Eynde der voornaamste, en Treffelykste Vrouwen. Beginnende met de Assyrische Monarchie, en vervolgende tot aan het Eynde deser Eeuwe. Uit veele geloofwaardige Schrijvers, en verscheidene Taalen, met groote moeite by een versameld (...) Met curieuse Figuuren, (door J. Luyken gemaakt) verciert.

ZURCK, Eduardus à

Title: 
see CICERO, Marcus Tullius; HORATIUS FLACCUS, Quintus: Operum pars prima / secunda... (Harlemi 1696)

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1