You are here

Filter

?

Title: 
BREVIARIUM Politicorum, Secundum Rubricas Mazarinicas

[BRILLON, Pierre-Jacques]

Title: 
Suite des Caractères de Théophraste et des Pensées de M. Pascal.

BRISBAR, J. de

Title: 
Calendrier historique dans lequel sont clairement expliquées les heures, les jours, les semaines (...) Selon les diverses opinions et la pratique de toutes les nations anciennes et modernes. Avec un Traitté historique de la sphère.

BRIT, Gesina

Title: 
see JOCELINE, Elisabeth

BROEKHUIZEN, G. van

Title: 
see BAILLET, Adrien: 't Leven Van den Heer Descartes ...; MELTON, Edward

BROEKHUIZEN, Joan van

Title: 
see PROPERTIUS, Sextus Aurelius

BROEN, Johannes

Title: 
Animadversiones medicae, theoreticae-practicae in Henrici Regii Praxin medicam, quibus editio prior observationum (...) D. Theod. Craanen (...) emendatur et repurgatur.

BROEN, Johannes

Title: 
Opera Medica, I Medicina theoretica seu Oeconomia Hominis II Exercitationes Theoretico-practicae de operationibus medicamentorum III Compendium Chymicum continens praecipua Chymiae capita, et elegantiores simul et utiliores processus. Cum Indicibus necessariis.

BROUKHUSIUS, Janus

Title: 
see BROEKHUIZEN, Joan van

BROUWER, Regnerus

Title: 
De Weldaden Van Christus, De eenige Oorsprong van Genade en Saligheyd. Verhandeld in eenige Leer-redenen over verscheyde uytgelesen Texten des O. en N. Testaments.

BROWNE, Edward

Title: 
Naauwkeurige en Gedenkwaardige Reysen Van Edward Brown M. Dr. Afgesonden van 't Collegie tot Londen; Lid van de Kon. Soc. en Medicijn van Sijn Koninkl. Majesteit in Engeland: Door Nederland / Duytsland / Hongaryen / Servien / Bulgarien / Macedonien / Thessalien / Oostenr. / Stierm. / Carinthien / Carniole en Friuli / enz. Behelsende Alle deftige en opmerkenswaar dige Seldsaamheden der voornaamste Rijken, Landen en Steden; als ook Goud-, Silver-, Koper- en Quik-silver Mijnen; Baden, Fonteinen, Mineralen, Rariteiten, Gebouwen, Rivieren, Bergen, enz. Mitsgaders De voornaamste Geschiedenissen van Volkeren, Gods-dienst / Zeden / Regeering / Kleeding / Dieren / Vruchten / Vreemdigheden en wonderlijke Voorvallen / enz. Benevens een Aanhangsel, behelsende een Voyagie of Landtocht van den zelven Autheur, van Venetien na Genua. Uyt het Engels vertaalt door den Heer Jacob Leeuwe Dirkx. Verciert met curieuse kopere Platen / na 't leven afgeschetst.

BROWNE, Josephus

Title: 
see MAYERNE, Théodore Turquet de

BRUIN, Florentius Adrianus de

Title: 
Eeuw-spelen der oude Romeinen, met derselver plegtelijkheden, ende andere mengelstoffen, uit d'aloude gedenkpenningen en gewijde ende ongewijde geheugenissen, aangeteikend, ter gelegenheid van het openen der nieuwe, en besluiten der oude eeuwe. Uit Psalm CIII. en Levit. XXV.

BRUIN, Florentius Adrianus de

Title: 
De Emendandis Temporum Hebraeae Linguae Anomaliis Enallagisve, hactenus temere nimis admissis, Dissertatio Epistolaris ad Virum plurimum reverendum D. Georgium De Mey (...)

BRUINE, Johannes de

Title: 
Eerste beginselen der woorden Gods, of eenige aan eengeschakelde waarheden, die als regte beginselen zeker, klaar, en voor al noodig zijn, om in de ware en zaligmaken de kennis van Gods Heilig Woord kragtig toe te nemen.

BRUNI, Leonardo (Aretino)

Title: 
see BRACCIOLINI, Poggio and BRUNI, Leonardo (Aretino)

[BRUSLÉ DE MONTPLEINCHAMP, Jean-Chrysostome]

Title: 
L'Histoire de l'archiduc Albert, gouver neur général et prince souverain de la Belgique.

BRUSLÉ DE VALSUZENAY, Jean-Chrysostome

Title: 
Lucien en belle humeur, ou Nouvelles Conversations des morts.

BRUYN, Cornelis de

Title: 
Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c. mitsgaders de voornaamste steden van AEgypten, Syrien en Palestina, verrijkt met meer als 200. kopere konstplaatsen, vertoonende de beroemdste landschappen, steden, &c alles door den autheur selfs na het leven afgetekend.

BRUYN, Cornelis de

Title: 
Voyage au Levant, c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure, dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre, &c. de même que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainte; enrichi de plus de deux cens tailles-douces, oú sont représentées les plus célébres villes, païs, bourgs, & autres choses dignes de remarque, le tout dessiné d'après nature: par Corneille le Brun. Traduit du flamand.

BUCHANAN, George

Title: 
Rerum Scoticarum historia, auctore Georgio Buchano Scoto, ad Jacobum VI Scotorum regem. Accessit De jure regni apud Scotos dialogus (...)

BUCHIUS, Paulus

Title: 
De Verduisterde Waarheid aan het Ligt gebragt, En beweesen Soo uit Gods Heilig Woord, als uit den aard en oorspronk der saaken (...)

BUCHNER, August

Title: 
Poemata selectiora, nunc primum edita. Singulari studio adjectus est in fine index rerum & observationum accuratus.

BUCHNER, August

Title: 
see CUNAEUS, Petrus, Orationes argumenti varii...

BUDÉ, Guillaume

Title: 
see HOST, Matthaeus/RECHENBERG, Adam

BURMANNUS, Petrus the Elder

Title: 
ΖΕΥΣ ΚΑΤΑΙΒΑΤΗΣ, sive Jupiter Fulgerator in Cyrrhestarum nummis, ad (...) Gisbertum Cuperum (...) Trajecti Batavorum (G. Vande Water) 1700

BURMANNUS, Petrus the elder

Title: 
see HORATIUS FLACCUS, Quintus (1699)

BURNET, Gilbert

Title: 
Het leven en dood van den Graaf van Rochester, gestorven den 26sten July 1680, volgens eigen bevel, op zijn doodbed, tot waarschuwing en overtuiging der Ongodisten, beschreven door Gilbert Burnet Bisschop van Salisbury. [Translation by W. van Schie, minister in Delft].

BURNET, Gilbert

Title: 
see RELATION des Procedures des Seigneurs Ecclesiastiques et Seculiers

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1