You are here

BORSTIUS, Jacobus

Title: 
Vyftien Predicatien Over verscheide Texten van de Heylige Schrifture, Behelsende de voornaamste Pligten van een Christelijk leven; Met een Verhandeling van het Lyden en Sterven van onsen Saligmaker Jesus Christus: in eenige korte Bedenkingen over alle de Passie Texten Door Jacobus Borstius, (...) Nu vermeerdert met des selfs laatste verhandeling over Eccles. 7. vs. 13. Nevens een Verhaal van sijn Leven, Afsterven en de voornaamste gevallen Hem in sijnen Dienst bejegent.
ID: 
0143
Author: 
BORSTIUS, Jacobus
Place of publication: 
I Amsterdam, II Utregt
Publisher: 
I By Gerardus Borstius, II By Thomas Appels
Publication year: 
1696
Size and format: 
707 pp. in-4°
Issue: 
Nov.-Dec. 1696, 12, pp. 501-511
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1