You are here

Filter

AUGUSTINUS VALERIUS

Title: 
see VALIERO, Agostino

AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Nouvelles Espagnoles par Madame d'Aunoy, Auteur des Memoires & Voyages d'Espagne (...)

AULNOY, Marie Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Reyse Door Spaignien, Neffens Memorien Van des selfs Hof. Dienende tot een klaare kennis van de tegenwoordige gestalte van het selve, van den Regeerenden Koning voor en na sijn minderjarigheid; eerste Huwelijk; belangens der Kroon en eerste Ministers; Trouwen, Zeeden en belacchelijke Grootsheid der Spaigniaarden; Neffens aan en af hanklijkheeden van die Kroon in Oost en West Indien (...) Ook veel en lesens weerdige gevallen gedurende dese Reyse gehoord en by de Schrijfster ondervonden. [transl. by Henr. van Quellenburgh; illustr. by Jan and Casper Luyken.]

AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Verbeeterde Reize Door Spanjen, Neffens Memorien Van deszelfs Hof. Behelzende eene nette Beschrijvinge van de Spaanse Monarchie en alle de Landen daar onder horende, derzelver Bestieringe, Belangens, Sterkte ende Zwakheid; als mede van den Aart, Zeden, Gewoontens, ende andere hoedanigheden der Inwoonders, enz. Gedaan ende opgestelt door Mevrouw D'Aunoy. Met curieuse Kopere Platen verciert [illustrations by Jan and Casper Luyken].

AURELIUS ANTONINUS, Marcus/CASAUBONUS, Mericus; DACIER, André and DACIER, Anne Lefebvre Me

Title: 
The meditations of Marcus Aurelius Antoninus the Roman emperor, concerning himself. Treating of a natural man's happiness: wherein it consisteth, and of the means to attain unto it. Translated out of the original Greek with notes: by Meric Casaubon, D. D. The fifth edition. To which is added, The life of Antoninus: with some select remarks upon the whole. By Monsieur and Madam Dacier. Never before in English.

AURELIUS VICTOR, Sextus

Title: 
Historiae Romanae breviarium, illustratum trium virorum celeberrimo rum, Andreae Schotti, Dominici Machanei, Jani Gruteri, et feminae praestantissimae Annae Tanaquili Fabri filiae, commentariis integris: ut et caesarum & augustorum, virorumque illustrium iconibus, tum editione in priori exhibitis, tum iteratae huic de novo additis, ex nummis veteribus expressis, & in aes eleganter incisis. Contextum recensuit, commentarios suis locis disposuit, & editionum, auctorum laudatorum, explicatorum (...) & rerum indices copiosissimos & certissimos adiecit Samuel Pitiscus.

AVILER, Augustin Charles d'

Title: 
Cours d'architecture qui comprend les Ordres de Vignole, avec des commentaires, les figures & descriptions de ses plus beaux bâtimens, & de ceux de Michel Ange, plusieurs nouveaux dessins, ornemens & préceptes (...) & tout ce qui regarde l'art de bâtir, avec une ample explication par ordre alphabetique de tous les termes. Par le Sieur Daviler.

[AVRIL s.j., Philippe]

Title: 
Voyage en divers etats d'Europe et d'Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine. Contenant plusieurs remarques curieuses de Physique, de Geographie, d'Hydrographie & d'Histoire. Avec une description de la grande Tartarie, & des differens peuples qui l'habitent.

[BAGELAAR, Johannes]

Title: 
Aanmerking Op den Brief van F. Halma, Aan M. V. Nispen Over het begin der 18e. eeuwe.

BAGELAAR, Johannes

Title: 
Der Waare Gerefórmeerde Christelike Catechismus, in 52 Klinkdigten; Nevens een naberigtende bedenking over de hedendaagse Rym oefening.

BAGGAART, Johan

Title: 
De Waarheyd ontwerd van voor-oordeelen. Door een gesonde redenkavelinge over de ses niet-natuurlijke dingen (...) Met een voorreden over de kinder-pokties.

[BAILLET, Adrien], ps. LA NEUVILLE, de

Title: 
Histoire De Hollande. Depuis La Treve De 1609, Ou Finit Grotius Jusqu'A Notre Tems. Par M. De La Neuville.

[BAILLET, Adrien]

Title: 
't Leven Van den Heer Descartes, behelzende De historie van zyne Wysbegeer te, en zyne andere Werken: Gelyk ook 't geen hem 't aanmerkelykst geduurende den loop van zyn leven is wedervaaren. Uit het Fransch in 't Nederduitsch gebracht door G. V. Broekhuizen.

BAILLET, Adrien

Title: 
La Vie De Mr. Des Cartes. Contenant L'histoire de sa Philosophie & de ses autres Ouvrages. Et aussi ce qui luy est arrivé de plus remarquable pendant le cours de sa Vie. Réduite en abregé.

BAKE, Laurens

Title: 
see JUVENALIS, Decimus: Het tiende en dertiende Schimpdicht ...

BARBANSON o.f.m.cap., Constantinus de

Title: 
Verae theologiae mysticae compendium, sive Amoris divini occultae semitae (...) In duas partes divisae. [Translated from French into Latin].

BARCH(A)USEN, Johannes Conradus

Title: 
Acroamata, in quibus complura ad iatro chemiam atque physicam spectantia, iocunda rerum varietate, explicantur.

BARCH(A)USEN, Johannes Conradus

Title: 
Pharmacopoeus synopticus. Plerasque medicaminum compositiones ac formulas, eorumque dextram tam chemicam quam Galenicam conficiendi & componendi methodum exhibens (...) Editio secunda, correcta, cumque plurimis curiosis aucta. Cui loco mantissae accedunt duae tabulae (...)

BARLAEUS, Kaspar

Title: 
see TROOST der Gelovigen; WICQUEFORT, Joachim van; PRAESTANTIUM ac eruditorum virorum epistolae ...

BARTHOLINUS, Casparus

Title: 
Specimen historiae anatomicae partium corporis humani ad recentiorum mentem accommodatae novisque observationibus illustratae.

BARTHOLINUS, Casparus

Title: 
Specimen philosophiae naturalis, praecipua physices capita exponens (...) Accedit de fontium fluviorumque origine ex pluviis dissertatio physica.

BARTHOLINUS, Thomas

Title: 
see FASCICULUS Quintus

BASILIUS MAGNUS

Title: 
see PLUTARCHUS (Oxoniae 1694)

BASIN, Thomas

Title: 
see MATTHAEUS, Antonius (3), Veteris AEvi Analecta

BASNAGE, Jacques

Title: 
Dissertationes historico theologicae, I. De Haeresi Apollinaris. II. De variis Athanasio supposititiis operibus. III. Adversus Simonium. IV. Item Divi Chrysostomi Epistola ad Caesarium.

BASNAGE, Samuel, Sieur de Flottemanville

Title: 
Morale theologique et politique sur les vertus & les vices de l'homme.

[BATES, William]

Title: 
Den Regten en Besten Hemel op Aarden; Bestaande in een Christelijk Leven, In der Heyligen Wandel met God, in wiens gemeenschap en genieting, de waare Blijdschap en Geluksalig heyd, gelegen is [by William Bates]. Volgens eenige deftige Reden voeringen van veel Vermaarde Godgeleerden, uyt Engels Vertaalt en in 't Ligt gebracht, Door Joh. Hofman. Nevens Het vreesselijke Quaad der Sonden, Een Helle op Aarden. Door den Geleerden Heer Wm. Bates (...)

BATES, William

Title: 
see KONINGH JESUS Gekroont

BATTUS, Carolus

Title: 
Het Secreet Boek Vol Heerlijke Konsten; Als van De Hoofdstoffen in elks gebruik, van de Gebreken, Siekten en Qualen der Menschen; van Tamme en Wilde Dieren, van Visschen en Vogelen; van Boomen, Planten, Bloemen, Kruiden en Saden; van Metallen; van Verwen en Incten; van Koken en Confijten; van Olien en Salven te bereiden; van Distileren en andere Weetenschappen; met een Aenhangsel verrijkt. Uyt een groot getal Latijnsche, Italiaensche, Francoi sche, Hoog en Neder duitsche Autheuren vergadert.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1