You are here

Filter

ANSELMUS, archbishop of Canterbury

Title: 
Sanctus Anselmus, Archiepiscopus Cantuariensis, Per Se Docens. Opus Perutile Theologis ac Concionatoribus, qui in eo puras ac sublimes sententias habent tam moribus instituendis, quam Catholicis veritatibus explicandis aptissimas.

ANTONIDES, Theodorus

Title: 
Bedenkingen Voorgestelt ter nader Verklaringe Van 't Boek Jobs. Als was Job in sijn eerste welstand, sware elenden en laatste herstel een Voorbeeld geweest van de Kerke des N. T. in haar eerste segen, sware verdrukkingen (sonderling onder den Antichrist) herstel by de Reformatie en toekomstige heerlijkheid: En als of ook de Gesprekken tusschen Job en de Vrienden sinnebeeldig te passen waren op de twist redenen, Eeuwen lang herwaarts gevoert tusschen de Belijders der Waarheid en de Aanhangeren des Antichrists. De Kerke tot nader ondersoek voorgedragen.

ANTONIDES, Theodorus

Title: 
Schrift maatige Verklaaring Over den Algemeenen Send brief Van den H. Apostel Jakobus. In welke deses Briefs verstand, uit het oogmerk van den Geest, uit den saamen hang, en kragt der grond woorden met mogelijke klaarheid is opengelegt en betoogt.

ANTONIDES, Theodorus

Title: 
Schrift-matige Verklaringe Over den Eersten Algemeinen Send brief Van Den H: Apostel Simeon Petrus. In welke des Briefs verstand, uit het oogmerk van den Geest, uit den Samenhang, en kragt der Grond woorden, met mogelijke klaarheid is opengelegt en betoogt.

ANTONIDES, Theodorus

Title: 
Schrift matige Verklaringe Over den Tweeden Algemeinen Send brief Van Den H: Apostel Simeon Petrus. Mitsgaders van den H: Apostel Judas Thaddeus, Ordentelijk het tweede Hooft stuk van Petrus ingelijft. In welke deser Brieven verstand, uit het oogmerk van den Geest, uit den Samenhang, en kragt der Grond woorden, met mogelijke klaarheyd is opengelegt en betoogt.

ANTONIDES, Theodorus

Title: 
Verklaring over de Wonder-werken Jesu Christi. Waar in de woorden van yder wonder werk worden geopent, en haar einden en oogmerken op een schriftmatige wijs betoogt. Den tweede druk, door den Aucteur verm. en verb.

ANTONIDES, Theodorus

Title: 
see COCCEJUS, Johannes: "Hoofd summe ..."

AONIUS PALEARIUS VERULANUS

Title: 
see PALEARIO, Aonio (i.e. Antonio della Paglia)

ARETINO, Leonardo

Title: 
see BRUNI, Leonardo (Aretino)

ARISTOTELES

Title: 
Ἀριστοτέλους περι ποιητικης. Aristotelis de Poetica liber. Ex versione Theodori Goulstoni, perpetuis notis analyticis illustrata. Accedunt integrae notae Frid. Sylburgii & Dan. Heinsii, necnon selectae aliorum.

ARLINGTON, Henry Bennet Earl of

Title: 
Lettres du Comte d'Arlington au Chevalier Temple, contenant une relation exacte des Traitez de l'Eveque de Munster, de Breda, d'Aix la Chapelle, & de la Triple Alliance (...) L'on y a ajouté une Relation particulière de la mort de Madame (...) Le tout tiré des originaux qui n'avoient jamais été publiez. [Edited by T. Bebington]. The first vol.

ARLIQUINIANA

Title: 
see COTOLENDI, Charles

ARMINIUS, Jacobus

Title: 
see PRAESTANTIUM ac eruditorum virorum epistolae ...

ARNOLD, Gottfried

Title: 
David in Sauls Harnas, Of Openhertige Bekentenis, Van Godfried Arnoldi, Professor der Kerkelyke Historiën, in de vermaarde Academie te Giessen, in 't Land Graafschap van Hessen. In welke hy de redenen voorhoudt, waarom hy uyt drang van sijn gemoet, sijn Professorale Bedieninge heeft moeten neerleggen. Uyt het Hoogduytz vertaalt, en alle Predikanten, Professoren en Godt soekende Christenen tot een proeve voorgesteld, Door Petrus Dittelbach (...)

ARNOLD, Gottfried

Title: 
Historie Der Kerken En Ketteren Van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het Jaar onses Heeren 1688. [Volume II/Tweede Deel: Van het Jaar onzes Heeren 1500 tot 1600]. Onzydig in 't Hoogduytsch beschreeven (...) In het Neederduyts vertaald. [Translated by Nicolaas Jarichides Wieringa]. Vercierd met verscheyde Koopere Plaaten Door den Heer Romeyn De Hooghe.

ARNOLD, Gottfried

Title: 
Het Leeven Der Voornaamste Oudvaders Of Woestyniers; By een vergaderd en met een Voorreede verzien, Van Godfried Arnold.

ARNOLD, Gottfried

Title: 
Waare afbeelding Der eerste Christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld (...) Uyt het Hoogduytsch vertaald Door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd. [By J. Luiken].

ARROWSMITH, John

Title: 
Tactica sacra, sive, De milite spirituali pugnante, vincente & triumphante dissertatio, tribus libris comprehensa (...) cum orationum appendice. Editio altera, singulari curâ recensita, & a plurimis mendis repurgata.

?

Title: 
ARS magna et admirabilis, speciminibus variis confirmata, qua Pandectarum tituli, eorumque praecipua materia, ope figurarum emblematicarum brevissimè, iucunde, & tenaciter memoriae imprimi, firmiter contineri & opportunè in usum transferri possunt.

?

Title: 
L'ART de vivre heureux, see AMELINE, Claude

ARTOPÉ, Jacob (ARTOPAEUS, Jacobus)

Title: 
Weeg schaal des heyligdoms Tot onpartydige overweegin ge Van de ruïne en 't verval Van 't hedendaagse christendom, Te Licht Bevonden door 't onchristelyke gedrach ende de levens wyse der genaamde christenen onses tydts (...)

ASGILL, John

Title: 
Bewys Van't Eeuwig Leven, Zonder de Tydelyke Dood. Zynde een Stelsel, dat men tot het Eeuwig Leven in de H. Schriften geopenbaard, van hier kan werden overgebragt, zonder gestorven te zyn: Hoewel de menschelyke Natuur van Christus sterven moest. Uit het Engelsch vertaald. [Introductory poem by Pieter Rabus]

ATHENAEUS

Title: 
see PERROT D'ABLANCOURT, Nicolas

?

Title: 
The ATHENIAN Oracle: Being an Entire Collection Of all the Valuable Questions And Answers In The Old Athenian Mercuries. Intermix'd with many Cases in Divinity, History, Philosophy, Mathema ticks, Love, Poetry, never before Published. To which is Added, An Alphabetical Table for the speedy finding of any Questions. Vol. II. By a Member of the Athenian Society. [Edited by John Dunton].

AUBERY, Antoine

Title: 
L'Histoire Du Cardinal Mazarin (...)

[AUBIN, Nicolas]

Title: 
Histoire des diables de Loudun, ou de la possession des Religieuses Ursulines, et de la condamnation & du suplice d'Urbain Grandier, curé de la même ville.

AUDIFFRET, Jean Baptiste d'

Title: 
Histoire et Geographie Ancienne Et Moderne. Tome Premier. Qui contient Les Principes de la Geographie, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le Dannemark, la Suede, la Norvege, la Pologne, & la Moscovie. Tome Second, Qui contient la France, Les Pays Bas, Les Provinces Unies, La Suisse, & la Savoye. Tome Troisième, Qui contient L'Allemagne. Suivant la Copie imprimée.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1