You are here

BROWNE, Edward

Title: 
Naauwkeurige en Gedenkwaardige Reysen Van Edward Brown M. Dr. Afgesonden van 't Collegie tot Londen; Lid van de Kon. Soc. en Medicijn van Sijn Koninkl. Majesteit in Engeland: Door Nederland / Duytsland / Hongaryen / Servien / Bulgarien / Macedonien / Thessalien / Oostenr. / Stierm. / Carinthien / Carniole en Friuli / enz. Behelsende Alle deftige en opmerkenswaar dige Seldsaamheden der voornaamste Rijken, Landen en Steden; als ook Goud-, Silver-, Koper- en Quik-silver Mijnen; Baden, Fonteinen, Mineralen, Rariteiten, Gebouwen, Rivieren, Bergen, enz. Mitsgaders De voornaamste Geschiedenissen van Volkeren, Gods-dienst / Zeden / Regeering / Kleeding / Dieren / Vruchten / Vreemdigheden en wonderlijke Voorvallen / enz. Benevens een Aanhangsel, behelsende een Voyagie of Landtocht van den zelven Autheur, van Venetien na Genua. Uyt het Engels vertaalt door den Heer Jacob Leeuwe Dirkx. Verciert met curieuse kopere Platen / na 't leven afgeschetst.
ID: 
0172
Author: 
BROWNE, Edward
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Jan ten Hoorn
Publication year: 
1696
Size and format: 
295, 40 pp. in-4°
Issue: 
March-April 1697, 9, pp. 301-309
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1