You are here

Titlesort ascending Author
VERKLARING En Verdeediging, Van de Aanspraak voor de bedieninge van des Heeren H. Avondmaal; zoo... ?
Veritable maniere de bien fortifier de Mr. de Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se... DU FAY, (Abbé)
Veris oeconomiae animalis, seu potius humanae, principiis innixae pathologiae cerebri delineatio... MOOR, Bartholomaeus de
Verhandelinge Van De Wet Der Nature, Oplossinge van eenige Vragen, Aanmerkingen over d'agtien... EEGHEM, Adriaan van
Verhandeling van het Hollands, Zeelands ende West Frieslands ver sterv regt. In de grond verklaard... VORM, Hobius van der
Verhandeling Van de Uitspraak En Gebaarmaaking Van Eenen Reede naar, Door den Heere Michiel le... LE FAUCHEUR, Michel
Verhandeling over de Opvoeding der Kinderen, Behelzende verscheydene nutte Aenmerkingen die de... LOCKE, John
VERHANDELING Der Oorsprongen Van het Bederf, 't Geen tegenwoordig onder de Christenen de... ?
Verhaal Van den Staat der Religie, Waar in te zien is met hoedanige Voornemens en Listigheden... SANDYS, Sir Edwin
Verbeeterde Reize Door Spanjen, Neffens Memorien Van deszelfs Hof. Behelzende eene nette... AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of
Verba Ithiel, Uchal et Lemoel, seu in ultima paroemiastae Salomonis commentarius propheticus. HULSIUS, Henricus
Verae theologiae mysticae compendium, sive Amoris divini occultae semitae (...) In duas partes... BARBANSON o.f.m.cap., Constantinus de
Vera ac genuina cognoscendi methodus studiosae juventuti (...) STEENBERCH, Elias van
Venus Minsieke Gasthuis, Waer in beschreven worden De bedryven der Liefde in den Staet des... [VENETTE, Nicolas]
Varia sacra WAEYEN, Johannes van der
Van de hooge Eerbiedigheit die 't menschelyk verstand God schuldig is; inzonder heit wegens... BOYLE, Robert
Vallemonts Historie-Saal, Van alles 't geen men moet weeten (...) om met vrugt d'... LE LORRAIN DE VALLEMONT, Pierre
Valesiana, Ou Les Pensées Critiques, Historiques et Morales, Et Les Poesies Latines De Monsieur De... VALOIS, Adrien de (VALESIUS, Hadrianus)
Uytgelesene Bybel-Stoffe, soo des Ouden als des Nieuwen Testaments. Schriftmatigh verhandelt, tot... GOLTZIUS, Dominicus
Uyterste Wille van een Moeder Aan haar toekomende Kind, Toegeeigent aan de Volmaaktste Huysmoeder.... [JOCELINE, Elizabeth]
Usus metaphysicae Rixnerianus (...) seu Henrici Rixneri (...) tractatus, quo principiorum primae... RIXNER, Heinrich
UNION to the Church of England, freely offered, and earnestly recommended, to the dissenters from... ?
Uitvaart Van Haar Grootmagtigste Majesteit Maria, Koninginne van Groot Britanje, Vrankrijk en... RABUS, Pieter
UITTREKSEL van zeker vonnis, in Vlaanderen over eenen zoo genaamden Tooveraar gewezen. [Literal... ?
Uittreksel uit zekeren brief van den Heere Antoni van Leeuwen hoek, den vijfden van Grasmaand 1697... LEEUWENHOEK, Antoni van

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1