You are here

WILMAN, Theodorus

Title: 
Tijd des eindes, uit alle de bestekken van alle de dagen des N. Testaments, in de regering Gods over zijn Kerk, en alle derzelver vianden, van den Doop Christi tot den einde der wereld: ordentelijk vertoond in een korte dog duidelijke verklaring van het 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 't laatste deel van 't elfde kapittel der Openbaringe Johannis, aanwijzende het waar begin en einde van de Zegelen, Bazuinen, en Donderslagen, met byvoeging van de historien op hare regte jaargetallen, gepast op de ware Chronologie, en Astrologie, betogende dat het einde van 't jaar 1717 is het einde van alle tijdbepalingen van alle de Profeten.
ID: 
1184
Author: 
WILMAN, Theodorus
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
by Gerardus Borstius
Publication year: 
1696
Size and format: 
in-8°
Issue: 
July-Aug. 1696, 7, pp. 109-119
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1