You are here

WEBBER, Zacharias Z. F.

Title: 
Genees-Middel Voor De Breuke Israëls, Zijnde eene Verhandelinge Van de Twee Eerste Hooft-Geschillen: I. Over het Avontmaal des Heeren. II. Over de Over-Al-Teegen woordigheyt van Jesus Christus na sijne Menschheyt. Onder de Eerste Reformateurs der Kerke ontstaan Als meede Eenige Verschillen omtrent de Heylige Doope. Hoe, en op wat wyse, deselve zoude konnen vereffent, en dus de vereeniging der Kerke bevordert worden.
ID: 
1166
Author: 
WEBBER, Zacharias Z. F.
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Daniel van den Dalen
Publication year: 
1696
Size and format: 
292 pp. in-8°
Issue: 
Nov.-Dec. 1695, 8, pp. 463-472
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1