You are here

WAFER, Lionel

Title: 
Nieuwe Reystogt En Beschryving Van De Land-Engte Van Amerika, Behelzende Een Verhaal van des Schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, de gesteltenisse van 't land, de kusten, bergen, rivieren, bosschen, 't aardryk, weeder, de boomen, vruchten, beesten, vogelen, visschen enz. Midsgaders De Indiaansche Inwoonders/hunne gestalte/aardt/zeeden/gewoonten/werk/huu welyken/gastmaalen/beestejagt/manier van tellen/taal enz. Beneffens Eenige merkwaardige ontmoetingen in de Zuydzee en elders (...) Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel.
ID: 
1162
Author: 
WAFER, Lionel
Place of publication: 
In 's Gravenhage
Publisher: 
By Abraham De Hondt
Publication year: 
1700
Size and format: 
88 pp. in-4°
Issue: 
Sept.-Oct. 1699, 2, p. 236
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1