You are here

?

Title: 
*WAARHEYD EN DEUGD, vloeijende uyt de waare Godsdienst en Godvrucht, bestaande in rechte kennisse en praktyk tzamen gepaard, en verklaard in XII. stichtelyke nieuwe Eeuws discoersen, en noodige Reformatie Predikatien, behelzende der Christenen pligt en 't gene tot ons aller vreede dient, aanwyzende hoe ons nu in 't Jubeljaar 1700. aan den Heere op te draagen tot zyn dienst, en dus tzamen te bereyden, tegen de oneyndige zalige eeuwigheyd, de hemelsche ruste, die overblyft voor 't volk Gods. Beschreeven tot nutte en waarschouwinge van ons, op welke de eynden der eeuwen gekomen zyn, door veele godzalige geleerde mannen, en uyt voortreffelyke Engelsche schriften t'zamen gevoegd en vertaald, door J. H. [i.e. Johan Hofman.]
ID: 
1156
Author: 
?
Place of publication: 
Te Rotterdam
Publisher: 
by R. van Doesburg
Publication year: 
1700
Size and format: 
in-12°
Issue: 
Sept.-Oct. 1702, 17, pp. 345-349
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1