You are here

VROMANS, Pieter

Title: 
Tractaat de foro competenti, verklarende, Van wat saken het Hof, ende den Hoogen Raad, ter eerste instantie kennisse nemen, en voorts, wat de pligt van den Regter, Advocaat, en Procureur is, tot bevorderinge, en beslegtinge van de litigieuse saken, dewelke voor de respective Hoven van Justitie werden geventileert: als mede van Appel, Reformatie, ende Revisie (...) Van vele druk-fauten gesuyvert en (...) nu op nieuws meer als de helvte vermeerdert door Mr. Hubertus van Middellant (...) den tweden druk.
ID: 
1154
Author: 
VROMANS, Pieter
Place of publication: 
Leiden
Publisher: 
By Frederik Haaring
Publication year: 
1701
Size and format: 
717, 96 cols in 8°
Issue: 
May-June 1701, S, 4, pp. 401-417
Category: 
J
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1