You are here

VRIES, Simon de

Title: 
Drie seer Aenmercklijcke Reysen Nae en door veelerley Gewesten in Oost-Indien; gedaen van C. Frikius, E. Hesse, C. Schweitzer; yeder bysonder, van 1675 tot 1686. Bevattende (...) sonderlinge Gevallen, nauwkeurige Waerneemingen, en veele (...) Gedenckwaerdigheden, oock een beright van den laetsten Bantamschen Oorlogh, en de veroveringh van geheel Groot Java door de Hollanders. Desgelijcks van de Staet der Sillidaische Goud Mijn van d'E. E. Oost-Indische Compagnie op Sumatra. Alles van de schrijvers in eygener persoon bygewoond. Vertaeld door S. de Vries. Met kopere figueren.
ID: 
1151
Author: 
VRIES, Simon de
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
W. van de Water
Publication year: 
1694
Size and format: 
435 pp. in-4°
Issue: 
May-June 1695, 6-8, pp. 484-510
Category: 
G, H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1