You are here

?

Title: 
VRANKRIJKS Vryheid en Welvaart verslaafd en verarmd door de zoo genaamde Roomsche Geestelijkheid, betoonende door Natuurlijke Staatkundige en Wiskonstige redenen, dat alle Koninkrij ken Vorstendommen en Staten, daar de Roomsche Religie de overhand heeft, door de heerschzugt en gierigheid van de Pauzen en Roomsche Geestelijkheid, als mede door de Bygeloovigheden des volks, moeten vervallen en te gronde gaan, door een voornaam Heer in Engeland geschreven.
ID: 
1147
Author: 
?
Place of publication: 
Te Amsterdam
Publisher: 
by Pieter Sceperus
Publication year: 
1699
Size and format: 
in-8°
Issue: 
July-Aug. 1699, 14, pp. 175-178
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1