You are here

VECHOVIUS, Johannes

Title: 
Handt-Leyding, Voor De Geene, Welcke Sig Ten H. Avondtmaal Begeven Sullen: En die oock reets Ledematen syn (...) Nevens een Kort-berigt over het Gelove, en den Inhout van de XII. Artyckelen des Geloofs, De Leere van de Regtvaardigmaacking, den H. Doop, en het H. Avondtmaal, als meede de Kerckelycke Tugt-oeffening. Synde nevens andere, oock Ingevoegt, by de Leere van den Doop, een Aanhangsel van de Doop Heffers, en Getuygen, en hare nodige Pligt-oeffening.
ID: 
1119
Author: 
VECHOVIUS, Johannes
Place of publication: 
Tot Tiel
Publisher: 
By Jan van Leeuwen [Rabus adds: "Men kan ze ook bekomen te Utrecht by Antoni Schouten".]
Publication year: 
1699
Size and format: 
370 pp. in-8°
Issue: 
May-June 1699, 11, pp. 482-488
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1