You are here

TROMMIUS, Abraham

Title: 
Sachte Verbetering der Psalm-rymen Datheni. Dat is, De CL. Psalmen Davids, Wel-eer door Petrus Dathenus op Nederlantsche Rijmen gestelt, ende in de Kercken van Nederlant tot noch toe gebruyckt: Doch nu op de sachtste wijse, ende met de minste verandering soodanich verbetert, dat een menichte van Stop-woorden is wechgenomen, de Voet-mate der Rymen over al geholpen, ende de Sin doorgaens vloeybaerder gemaeckt. Tot dienst der Nederlantsche Kercken bereyt ende aen 't licht gegeven (...) Geheel met Noten gedruckt, ende op een Sleutel gestelt, zijnde den Text op de kant daer by gevoegt, vervattende oock de Christelicke Catechismus met de Kerckelicke Formulieren ende Gebeden.
ID: 
1100
Author: 
TROMMIUS, Abraham
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Gerardus Borstius
Publication year: 
1695
Size and format: 
psalter not paginated, catechism pp. 1-49, in-12°
Issue: 
Jan.-Febr. 1696, 5, pp. 64-69
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1