You are here

TOLL, Theodorus van

Title: 
Uitlegginge Van Den Propheet Joel, Waar in de kracht der grond-woorden, Spreekwijsen, en Oudheden grondig verklaard worden; De letterlijke sin word bloot gelegt, de geestelijke en verborgene beteekenisse aangetoond, en door Aanmerkingen en Vertoogen, die tot de Kerkelijke Geschiedenisse behooren, opgeheldert (...) Daar zijn bygevoegd twee Predikaatsien van den selven Schrijver.
ID: 
1093
Author: 
TOLL, Theodorus van
Place of publication: 
Tot Utrecht
Publisher: 
By Antoni Schouten
Publication year: 
1700
Size and format: 
490 pp. in-4°
Issue: 
May-June 1700, 6, pp. 465-473
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1