You are here

[SYNGE, Edward]

Title: 
De Gods-dienst Van een Edelman, Met hare Gronden en Redenen. Waar in de waarheid der Kristelijke Godsdienst in 't algemeen word verdedigt; hare eenvoudigheit bevestigt; en zommige Regelen, dienende tot aanleiding om hare byzondere Leerstukken en Geboden te ontdekken, worden voorgestelt. Beschreven in het Engels Door een Onbeampt Edelman.
ID: 
1049
Author: 
[SYNGE, Edward]
Place of publication: 
Te Rotterdam
Publisher: 
By Izaak van Ruynen
Publication year: 
1694
Size and format: 
100 pp. in-12°
Issue: 
March-April 1694, 22, pp. 355-356
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1