You are here

STEENGRACHT, Johannes

Title: 
Schat, uit Oud, en Nieuw, Of Uitlegging des Brievs Pauli Aan de Galaten; In welke, de gronden der Goddelijke Waarheid, werden opgehaald, en met haar Verwisselingen getoond; in de natuurlijke Staat der Regtheid; Staat der Zonde; in tegenstel van de Staat der Genade; Onderscheiden; Voor, Onder, en Na de Wet: Bysonder de Staat der Wet, en Ouden, T. In tegenstel van 't Koningrijk der Hemelen, met de Voorregten des Nieuwen, T.; niet alleen boven de Heidenen; maar ook boven de Oude Heilige. Alles gerigt, na de veelderlei wijsheid der Huishoudingen Gods, en teikenen der Tijden, in de Kerk; toegepast op yder Geloovige, na Schriftuurlijke order, waar in, de schijnstrijdige Waarheden, yder haar plaats en gebruik vinden; tot voorkoming van twist en dwalingen; bysonder tegen de Verborgentheid des Antichristendoms; ter oeffening van nieuwe Godvrugtigheid. (...) Desen Tweeden Druk met nieuwe stukken en invoegselen vermeerdert, en van een menigte van druk-fouten gesuivert.
ID: 
1037
Author: 
STEENGRACHT, Johannes
Place of publication: 
t'Enchuysen
Publisher: 
Gedrukt by Hendrik van Straalen
Publication year: 
n.d.
Size and format: 
2 pts., 815, 826 pp. in-4ยบ.
Issue: 
Sept.-Oct. 1698, 2, pp. 215-230
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1