You are here

?

Title: 
STAATKUNDIGE bedenkingen over het gehouden conclave van 't jaar 1700, en nopende 't geene binnen Rome voorgevallen is, geduurende de ziekte, en na het afsterven van den paus Innocentius den XII., omtrent de verkiezing van eenen navolger. Waar in nauwkeurig word aangetoont den toestant van het conclave voor de verkiezing; de plechtigheden in 't verkiezen en de krooning van den paus gebruikelyk; de afbeelding en inborst aller kardinaalen, en door wat middelen Klemens den XI. tot de pausselyke waardigheit, in den ouderdom van 51 jaaren, is opgeklommen. De voorreden vervat eenen brief aan den nieuwgekoren paus; en het slot den eed die de kardinaalen doen als ze in 't conclave treeden. Nooit te vooren gedrukt.
ID: 
1032
Author: 
?
Place of publication: 
Vrystad (...) [fictitious place of publication]
Publisher: 
no publisher's name mentioned
Publication year: 
1701
Size and format: 
24, 3-80 pp. in-4°
Issue: 
March-April 1701, S, 11, pp. 326-336; May-June 1701, 15, pp. 524-526
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1