You are here

SMITH, Johannes

Title: 
De Stammen Israels en hare Synagoge Geloutert tot de Offerhande en Bediening des Geloofs. Betoogt in een Schriftmatige Uitbreiding van den Algemeenen Sendbrief van den Apostel Jacobus. Mitsgaders De Geestelyke Lente, Ofte Vernieuwinge van het Gelaat des Aardryks, onder de Heidenen. Vertoont uit Hoogl. Cap. II: v. 10-13.
ID: 
1011
Author: 
SMITH, Johannes
Place of publication: 
Tot Amsterdam
Publisher: 
By Gerardus Borstius
Publication year: 
1698
Size and format: 
371, 92 pp. in-4°
Issue: 
March-April 1698, 2, pp. 230-238
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1