You are here

SCHYN, Herman

Title: 
Onderzoek Op de Rynsburgse Verdraagzaamheid Van Kornelis van Hoek, Waar in tegen zyn E. uit de Gronden der Reformatie klaar en duidelyk getoond word, dat de Protestanten, staande de verscheidenheid hunner geloofs-begrippen, onmogelyk aan eene Tafel des H. Avondmaals konnen aanzitten. Met Antwoord op de Tegenschriften van Wilhelm Suderman, Abraham van Loon, en Adriaan van Alkmaar. Waar in de grond van hunne verdraagzaamheid nader ontdekt en tegenge sproken word.
ID: 
0990
Author: 
SCHYN, Herman
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Wilhem Linnig van Koppenol
Publication year: 
1703
Size and format: 
396 pp. in-8°
Issue: 
Jan.-Febr. 1703, 15, pp. 174-176
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1