You are here

SCHOON, Theodorus

Title: 
Waare oeffening en ontleding der Planten. Handelende van haren oorspronk; ontleedinge; wijse van groeyenge; voorteelinge, chijmische ontbindinge; kragt; werkinge; gebruyk; misbruyk; bysondere eygenschappen (...) Hier nevens werd ter nedergesteld, De Culture ofte voortquee kinge van de Tabak, haar gebruyk, misbruyk, kragt en werkinge, tot een generale Wederlegginge van dat buytensporige boekje, Tabaks Verhandelinge genaamd, en door Beintema à Peima uytgegeven. Als mede een klaar vertoog van de grove dwalinge en onkunde der Galenische Schoole, en hare kruyd-bechrijvers (...)
ID: 
0983
Author: 
SCHOON, Theodorus
Place of publication: 
's-Gravenhage
Publisher: 
M. Uytwerf
Publication year: 
1692
Size and format: 
564 pp. in 8°
Issue: 
May-June 1693, 17, pp. 467-469
Category: 
S&M
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1