You are here

[SANTA CROCE, Antonio]

Title: 
Secretarie of Schryf-zaal van Apollo, Vervatende Veelerlei Brieven aan verscheiden Volkeren, Vorsten, Keiseren, Koningen, Hertogen, Graven, en andere Grooten; ook aan Ampteloose Lieden; tot lof der deugdelijke, en bestraffing der deugdeloose daden en handelingen; in 't algemeen tot verbeteringe der misbruiken in de Wereld: Als een aanhangzel der Kundschappen van Parnas, In 't Italiaans beschreven door den diepzinnigen Staatkundigen Heer Trajano Bokkalini. Nu mede Vertaalt door den zelven Vertaaler Nicolaus Jarichides Wieringa.
ID: 
0965
Author: 
[SANTA CROCE, Antonio]
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Jan ten Hoorn
Publication year: 
1697
Size and format: 
701 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1697, 25, pp. 356-362
Category: 
L
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1