You are here

REYNSKES, Harmen

Title: 
Een Verklaringe Over het ongenoegen der soogenaemde Doopsgesinde Christenen In Molqueeren, Over haren Leeraer Harmen Reynskes, En om wat reeden sij hem hebben van den Predikdienst geweert. Bij manier van verdediginge en aenmaening tot een grondig ondersoek aen het gemeen voorgestelt, en uijtgegeven, Door Harmen Reynskes.
ID: 
0938
Author: 
REYNSKES, Harmen
Place of publication: 
Tot Workum in Vrieslandt
Publisher: 
By Abraham Boekholt
Publication year: 
1695 [second edition?]
Size and format: 
172 pp. in-8°
Issue: 
March-April 1696, 12, pp. 297-302
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1