You are here

?

Title: 
REQUESTE, mitsgaders memorie, ofte nader berigt, aan de Ed. Groot. Mog. Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland, gepresenteerd ende over gelevert, by ofte van wegen, Den Heer; mitsgaders Schout, Ambagtsbewaarders, en gezworens van Zevenhuisen, als mede de meeste en de breedste Geerfdens en Ingelanden aldaar: by dewelke Haar Ed. Groot. Mog. worden verzogt, met de supplianten aan te gaan een contract van Admodiatie van alle Impositien, en accijsen, over haar luider Ingezetenen, en waren van Turf, en andere. Werdende daar mede aangewezen, het groot verval door het onbehoorlijk vervenen der landen. De middelen om 't zelve voor te komen. De verzekeringe voor den Staat van altijd duerende te konnen genieten der zelver verpondinge, en andere lasten (...)
ID: 
0935
Author: 
?
Place of publication: 
Delft
Publisher: 
Kornelis Blommestein
Publication year: 
1693
Size and format: 
in-folio.
Issue: 
Sept.-Oct. 1693, 17, pp. 330-335
Category: 
J
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1