You are here

RAEI (the Younger), Johannes de

Title: 
Dictionarium geographicum, ofte Woorden boek des ganschen aard ryks (...) toegepast op onse Hollandsche land en zee kaarten, waar in deselve op een gemakkelyke wyse sullen te vinden zyn. Nu voor de tweedemaal, nevens een kort begryp der geographie, in onse Neder Duitsche taal in het ligt gebragt (...) En nu met eenige hondert benamingen vermeerdert; met byvoeging, hoe die eertyds van de Romeinen en Grieken benoemt zyn geweest.
ID: 
0917
Author: 
RAEI (the Younger), Johannes de
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By J. ten Hoorn
Publication year: 
1700
Size and format: 
22, 623 pp. in-4°
Issue: 
Jan.-Febr. 1700, 11, pp. 118-122
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1