You are here

OTTEN, Thomas

Title: 
Een gezigt van de toekomende dingen tot aan het einde van de wereld, van den Heere vertoont aan een van zijn onwaardigste dienaren in 't jaer des Heeren 1688. Nu tot opwekkinge van Gods kerke uitgegeven en met aanmerkingen, zoo wegens 't gezigt als in Zijn H. Woord gedane beloften, en derzelver tijd.
ID: 
0822
Author: 
OTTEN, Thomas
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
A. Schouten
Publication year: 
1693
Size and format: 
in-12°
Issue: 
Nov.-Dec. 1693, 21, pp. 535-536
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1