You are here

MUNTING, Abraham

Title: 
Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voortteeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame geneeskrachten, na een veel jarige oeffening en eigen ondervinding, in drie onderscheide boeken naauwkeuriglijk beschreeven worden (...) Nu eerst nieuwelijks uitgegeven, en met meer dan 250 afbeeldingen (...) vercierd. (...) [With "Joh. Mensingaes Lykreden, Op 't afsterven van ... Abraham Munting ... Uit het Latijn ... vertaald door P. Rabus."]
ID: 
0786
Author: 
MUNTING, Abraham
Place of publication: 
I Leyden, II Utrecht
Publisher: 
I P. vander Aa, II F. Halma
Publication year: 
1696
Size and format: 
930 col. in-folio.
Issue: 
May-June 1696, 1, pp. 389-404; July-Aug. 1696, 1, pp. 5-23
Category: 
S&M
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1