You are here

[MISSON DE VALBOURG, Henri]

Title: 
Gedenkwaardige Aantekeningen, Gedaan door een Reisiger In de Jaaren 1697. en 1698. van geheel Engeland, Schotland, En Yrland. Behelsende de gelegentheid deser Landen: de rechten en inkomsten der Koningen. Waar 't Hooger en Laager Huis in bestaat. Haar onderscheiden rang, Regten, en Privilegien: de Wetten en gewoontens van 't Land; en wat de Natuur en de Konst aanmerkelyk in dese Ryken heeft gemaakt: met veele Politike en Historische Gevallen vervuld. Alles met een Land-Kaart van dese drie Koningryken, en schoone Kopere Plaaten vercierd.
ID: 
0757
Author: 
[MISSON DE VALBOURG, Henri]
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
Anthony Schouten
Publication year: 
1699
Size and format: 
454 pp. in-8°
Issue: 
Jan.-Febr. 1699, 10, pp. 124-144
Category: 
G, H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1