You are here

[MISSON, Fran├žois-Maximilien]

Time scale: 

Tegenwoordige toestand van het Pauselyke Hof nevens alle andere Hoven, Republyken En Voornaamste Steden van Italien, In verscheide Missives beschreven, door seecker naeukeurigh Reysiger, Welcke sigh in de jaren 1690. 1691. 1692. daer heeft bevonden. Overgeset uyt een noit gedruckt Frans Manuscript ende tot op dese tijdt toe vervolght (...)

ID: 
0756
Author: 
[MISSON, Fran├žois-Maximilien]
Place of publication: 
Tot Leyden
Publisher: 
By Frederik Haring
Publication year: 
1697
Size and format: 
[the engraved title page, part of the first gathering, mentions: "Curieu se Beschryvingen van den tegenwoordigen Staet van geheel Italien. Tot Utrecht. By Anthony Schouten. Anno 1696". Rabus supplies only these last data]; 3 pts., 1 vol.; 223, 179, 109 pp
Issue: 
Jan.-Febr. 1696, 8, pp. 91-104
Category: 
G, H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1