You are here

MEY, Georgius de

Title: 
Kort Begryp Der Voornaamste geschillen tusschen de Waare Gereformeerde, ende de huydendaagsche Roomsche, Kerke; Vervat in verscheyde Vraagstucken, naa de ordere der leere van onsen Christelijken Catechismus. Voor desen, Tot oeffeninge van de gene, die in deselve alreede eenen goeden voortgang gedaan hadden, blootelijk ter neder gestelt. Ende nu, op 't versoek, en tot dienst, en opscherpinge van eenige Leergierige in de Gemeynte van Gouda. Naader verklaart ende Schriftmatiglijk opgelost.
ID: 
0745
Author: 
MEY, Georgius de
Place of publication: 
Tot Gouda
Publisher: 
By Justus vander Hoeve
Publication year: 
1693
Size and format: 
593 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1693, 7, pp. 277-279
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1