You are here

MELTON, Edward, pseud. ?,

Title: 
Eduward Meltons, Engelsch Edelmans, Zeldzaame en Gedenkwaardige Zee en Land reizen; Door Egypten, West Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en d'aangrenzende Gewesten; behelzende een zeer naauwkeurige beschrijving der genoemde Landen / benevens der zelver Inwoonderen Gods dienst / Regeering / Zeden en Gewoonten / mitsgaders veele zeer vreemde voorvallen / ongemeene geschiedenissen / en wonderlijke wedervaringen. Aangevangen in den jaare 1660. en geëindigd in den jaare 1677. Vertaald uit d'eigene Aanteekeningen en Brieven van den gedagten Heer Melton, en met verscheidene schoone Kopere Figuuren versierd. [Illustrations by Jan Luyken]. [A compilation by G. van Broekhuizen of several travel stories].
ID: 
0739
Author: 
MELTON, Edward, pseud. ?,
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Jan Verjager
Publication year: 
1702
Size and format: 
495 pp. in-4°
Issue: 
Nov.-Dec. 1701, S, 1, pp. 369-400
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1