You are here

MAURITIUS, Johannes

Title: 
Vervolg op de Getuygenisse Der Waarheyd, Synde een tweede Aanspraak aan de Roomsch-Catholyke Nederlanders. Aan welke getoont word, dat'er is Een Onbepaalde Vryheyd in 't lesen der H. Schriftuur in Gemeyne Taal. Tegen den IV. Regel van den Index der Verbode Boeken, gemaakt in 't Concilie van Trenten, alwaar het Lesen der H. Schriftuur verboden word. Als ook tegen de gene, die dat Verbod regtveerdigen willen, gelijk in sijn Boek gedaan heeft Pater Martinus Harney, Doctoor in de Universiteit tot Loven, gewesene Provinciaal in de Nederlandsche Provincie van de Ordre der Predik heeren. Door Johannes Mauritius, Gewesene Priester van deselve Ordre.
ID: 
0728
Author: 
MAURITIUS, Johannes
Place of publication: 
Tot Amsterdam
Publisher: 
By Andries van Damme
Publication year: 
1700 [1702]
Size and format: 
268 pp. and "Missive Aan (...) P. Martinus Harney (...)", in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1702, 19, pp. 351-354
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1