You are here

LUDLOW, Edmund

Title: 
Memorien Van Edmund Ludlow, Zynde Een verhaal van 't gene in en ontrent Engeland geduurende den inlandschen oorlog onder Koning Karel den I. tot aan en naa deszelfs dood, is voorgevallen. Alles uyt eygene ondervinding door den Schryver, die een Lid van het Parlement diens tyds, een van des Konings Hals-rechters, en Opper bevelhebber der Krygsmagt in Ierland is geweest, zeer naauwkeuriglyk t'zamen gesteld. Eerste Deel. / Tweede Deel. Behelzende Een zeer naauwkeurig verhaal van alles wat'er in en ontrent Engeland geduurende de regeeringe van Cromwel en sederd is voorgevallen, tot aan de herstelling van Koning Karel de II. Uyt het Engelsch vertaald door Wm. Séwel.
ID: 
0688
Author: 
LUDLOW, Edmund
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Daniel Pain
Publication year: 
1698
Size and format: 
2 pts.; 382, 400 pp. in-8°
Issue: 
Jan.-Febr. 1699, 4 and 5, pp. 46-85
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1