You are here

LOEFFIUS, Michael

Title: 
Geloofs Belydenis Van De Gereformeerde En Ongereformeerde Roomse Kerke Tegen een gestelt, door Michael Loeffius, Voor desen bekent onder den naam van Pater Cyprianus van Brussel. Capucijn, Predikant, en Vicarius van Maastricht, tegenwoordig aangenomen Proponent van de Gereformeerde Kerke. Tweeden Druk. Verbetert en vermeerdert door den Autheur, met sijn eerste eenvoudige Verklaringe, waar in voor-gestelt zijn de eerste beweegredenen van sijne bekeeringe; Ten tweeden een Brief van een Roomsgesinde Godgeleerde, gedrukt tot antwoort op de selve, nevens de beantwoordinge van den Autheur op desen Brief (...)
ID: 
0679
Author: 
LOEFFIUS, Michael
Place of publication: 
Tot Utrecht
Publisher: 
Anthony Schouten
Publication year: 
1698
Size and format: 
641 pp. in-8°
Issue: 
July-Aug. 1698, 8, pp. 134-145
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1