You are here

LOCKE, John

Title: 
Verhandeling over de Opvoeding der Kinderen, Behelzende verscheydene nutte Aenmerkingen die de Ouders Ten opzigt van 't Lichaam, doch voornamentlijk van de Ziel hunner Kinderen in de Opvoeding hebben waar te nemen (...) Na den derden Engelschen druk vertaalt. [Contains a laudatory poem by P. Rabus].
ID: 
0677
Author: 
LOCKE, John
Place of publication: 
Te Rotterdam
Publisher: 
By Barent Bos
Publication year: 
1698
Size and format: 
11, 352 pp. in-8°
Issue: 
Nov.-Dec. 1697, 10, pp. 500-501
Category: 
Pd
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1