You are here

LITHGOW, William

Title: 
Willem Lithgouws 19. Jaarige Landt-Reyse Uyt Schotlandt, naer de vermaerde Koninkrycken Europa, Asia en Africa. Voltrocken In drie diergekochte Voyagien / en in het besichtigen van 48 oude en moderne Koninkrijcken / 21 Republijcken / 10 Absolute Vorstendommen en 200 Eylanden; Waer in Begrepen is een pertinent Verhael van de Wetten / Religien / Policien en Regeeringe van alle hare Princen / Potentaten en Natien. Als mede, d'Onuytsprekelyke Tormenten die den Autheur geleden heeft, door d'Inquisitie van Mallagom, in Spangien; Syn Wonderbaerlycke bekentwording en verlossing: En van de laetste wederkomste uyt de Noordse Eylanden en andere byleggende Plaetsen. Uyt 't Engels overgeset, en met Kopere Platen verciert. Den derden Druck van alle Drucfouten verbeetert.
ID: 
0672
Author: 
LITHGOW, William
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
Willem van Lamsveld, Claas ter Loo
Publication year: 
1694
Size and format: 
187, 98 pp. in-4°
Issue: 
Sept.-Oct. 1694, 30, pp. 352-353
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1