You are here

?

Title: 
's LEVENS-FONTEYN geopend Tot verquikking der Behoeftigen. Op dat sy haar verlustigen in den Almachtigen, de Godt der blijdschap haarder verheuginge, sijn liefde ontdekkende aan Godes gunstgenoten, haar feesterende op het Avondmaal vande Bruyloft des Lams, &c. Koningh Jesus Gekroond, op sijn vrye Genade Throon, en in 't salige der sondaren verheerlijkt. Gepredikt door verscheyde vrome Geleerde Mannen, by occagie [sic] van 't H. Avondmaal &c. en in 't licht gebragt, door J. H. [i.e. Johan Hofman] (...)
ID: 
0661
Author: 
?
Place of publication: 
Tot Rotterdam
Publisher: 
By R. van Doesburg
Publication year: 
1701
Size and format: 
262 pp. in-12°
Issue: 
March-April 1701, 21, pp. 352-354; Jan.-Febr. 1703, 16, pp. 176-178
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1