You are here

LEEUWEN, Gerbrandus van

Title: 
De Handelingen Der H. Apostelen, Door Lukas Den Euangelist Beschreven, By wijze van eene ruimer Uitbreidinge eerst voorgestelt, en daar op verder met noodige Aanteekeningen, tot nader verstand van hunne redenen, ter overtuiginge van Jooden en Heidenen, alomme gevoert, verrykt.
ID: 
0611
Author: 
LEEUWEN, Gerbrandus van
Place of publication: 
T'Amsterdam
Publisher: 
By Fran├žois Halma
Publication year: 
1704
Size and format: 
124, 646 pp. in 8┬░
Issue: 
Nov.-Dec. 1704, 7, pp. 491-508
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1