You are here

LEAD, Jane

Title: 
De Hemelsche Wolcke nu doorbreekende ofte de Hemel Vaerts-Ladder des Heeren Christi nedergelaten om ons opteleyden tot de Hemelvaert en Verheerlicking door de Dood en de Opstanding (...) In 't Engels beschreven door Johanna Lead Ende om sijn voortreffelijkheyt en diepen sin, ten dienste van de gene die dit hoge padt betreden willen, in dese Taal overgeset.
ID: 
0592
Author: 
LEAD, Jane
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Hendrick Wetstein
Publication year: 
1696
Size and format: 
95 pp. in-8°
Issue: 
May-June 1696, 15, pp. 521-522
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1