You are here

?

Title: 
KONINGH JESUS Gekroont Op sijn vryen Genade Throon, Verheerlijkt in de Zaligheydt der Sondaren. Waar in vervolgens 'T werk der verlossinge wert ontvouwd, De Goddelijke Liefde klaar ontdekt, Nevens het Koninglijke Huwelijks-Feest, Christus in zijn Lijden en Glory vertoont, Als de Middelaar des Verbonds betoogt, En soo des Levens Fonteyn geopent (...) Gepredikt en Beschreven, door de Geleerde Dr. Wm. Beats [i.e. William Bates], I. Owen, J. Flavel, Mr. I. Row, I. Alline [i.e. Joseph Alleine], en andere Godsalige wijse beroemde Mannen, soo in Holland als in Engeland. Vertaalt en t'samen gevoegt door J. H. [i.e. Johan Hofman] II. Deel [Part I = "'s LEVENS-FONTEYN ...", see this title]. [Laudatory poem by Johannes Ubelman].
ID: 
0568
Author: 
?
Place of publication: 
Tot Rotterdam
Publisher: 
By R. van Doesburg
Publication year: 
1702
Size and format: 
367 pp. in-12°
Issue: 
March-April 1703, 16, pp. 361-364
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1