You are here

KNOX, Robert

Title: 
T'Eyland Ceylon In sijn binnenste, of 't Koningrijck Candy; Geopent, en Nauwkeuri ger dan oyt te vooren ontdeckt Door Robert Knox, Scheeps-Capitain der Engelsche Oost-Indische Compagnie, die 20 Jaren langh in dit Gewest gevancklijck aengehouden geweest, en eyndlijck 't selve door de Vlugt ontkomen is. Behelsende Een eygentlijcke Beschrijvingh, soo van 't Landschap in sigh selven, als der Inwoonderen Politie, Regeeringh, Godsdienst, Zeeden, Konsten, en meenigerley seldsame Gewoonten. Vertaeld Door S. De Vries [translation via German]. Met koopere Figueren, en een nieuwe nauwkeurige Land-kaert van 't geheele Eyland Ceylon. [All the illustr. are engraved by Jan Luyken after the illustr. in the original English edition, London 1681]. ["Voor-Reden" by R. Hooke]
ID: 
0562
Author: 
KNOX, Robert
Place of publication: 
Tot Utrecht
Publisher: 
By Wilhelm Broedelet
Publication year: 
1692
Size and format: 
291 pp. in-4°
Issue: 
July-Aug. 1692, 4, pp. 43-52
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1