You are here

KENNET, Basil

Title: 
De aaloudheden van Rome; of, Beschryving van de geleerdheyd en opvoeding der Romeynen; van de opkomst, voortgang, en 't verval van den Roomschen Staat: en van de gódsdienst, regeering, wetten, straffen, manier van oorlogen, en veel andere merkwaardige gewoonten en plegtelykheden. In 't Engelsch beschreeven door Basilius Kennet, en daaruyt vertaald door W. Séwel. Met schoone koperen platen vercierd.
ID: 
0554
Author: 
KENNET, Basil
Place of publication: 
Amsterdam
Publisher: 
F. Halma
Publication year: 
1704
Size and format: 
260 pp. in-folio.
Issue: 
July-Aug. 1704, 1, pp. 7-54
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1