You are here

J. H. S. M. F.

Title: 
Wonderen der natuyr, of een beschryvingh van de wonderlijke geschapenheyt der natuyr, des hemelsche firmaments, sterren, planeten en cometen; als mede van dese sichtbare wereldt en der zee. Mitsgaders van veele opmerkelijke wonderen (...) in en ontrent bronnen, rivieren, meeren (...) bergen, rotsen, eylanden (...) Als mede van veele wonderlijke dieren (...) boomen, vruchten (...) Uyt veele geloofwaardige schryvers by een vergadert, en t'samengestelt door J. H. S. M. F. [erroneously ascribed to Conrad van Magdeburg, or Konrad von Megenburg]
ID: 
0542
Author: 
J. H. S. M. F.
Place of publication: 
's Gravenhage
Publisher: 
M. Uytwerf
Publication year: 
1694
Size and format: 
463 pp. in-4°
Issue: 
May-June 1694, 10, pp. 486-490
Category: 
S&M
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1