You are here

HOEK, Kornelis van

Title: 
De christelyke verdraagzaamheit verdedigt tegens Dr. H. Schyn (...) In zyne Aanmerkingen over het Formulier van Benoodiging by zommige Doopsgezinden ingevoert, enz. Als mede enige Bedenkingen over de Onbepaalde Verdraagzaamheit de verwoesting der Doopsgezinden van L. Bidloo, door Kornelis van Hoek. Hier is nog bygevoegt J. Bredenburgs Scherm voor de stekende Zon der Amst. Mennisten enz.
ID: 
0481
Author: 
HOEK, Kornelis van
Place of publication: 
Rotterdam
Publisher: 
Pieter vander Veer
Publication year: 
1701
Size and format: 
132 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1701, 14, p. 927
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1