You are here

HENNEPIN o. m. r., Louis

Title: 
Aenmerckelycke Historische Reys-beschryvinge Door verscheyde Landen veel grooter als die van geheel Europa onlanghs ontdeckt. Behelsende een nauwkeurige Beschrijvinge van de gelegentheyd, natuur, en vrugtbaerheyd, van 't Zuyder, en Noorder gedeelte van America; mitsgaders de gedaente, aerd, manieren, kledingen, en 't geloove der talrijke Wilde Natien aldaer woonende. Het beleg en veroveringe van Quebek (...) door de Engelschen. De gewigtige aenmerkingen op de onderneminge van de Heer de la Salle, op de Goud-mijnen van St. Barbara, met veel meer andere waeragtige en seldsame geschiedenissen. En in 't besonder de aenwijsingen om door een korten wegh sonder de linie Equinoctiael te passeren, na China en Japan te komen (...) Met Approbatie van Wilhelmus den III. Koningh Van Groot-Britanie. Een aan deselve sijne Majesteyt opgedragen Door Lodewyck Hennepin (...).
ID: 
0465
Author: 
HENNEPIN o. m. r., Louis
Place of publication: 
Tot Utrecht
Publisher: 
By Anthony Schouten
Publication year: 
1697 [1698]
Size and format: 
142 pp. in-4°
Issue: 
Sept.-Oct. 1697, 9, pp. 254-255
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1