You are here

HAMER, Petrus

Title: 
Technologemata Sacra, Of Woorde-boek van Heilige Konstredenen. Dat is, Woord- en Redevoeringen der Goddelijke Schriften, onderzogt en beschouwt in des Heeren Tempel, na den Regelmatigen zin des Heiligdoms (...) De voorreden vertoond de ydelheid, en het bedrog der Traditien en daar op geboude Godsdienst en geestelijke Heerschappye des Pausdoms: byzonderlijk ter occasie en tot opening van de zake en den staat van het zoo zeer beruchte Boek van den Aartsbisschop van Kameryk [i.e. François de Salignac de la Mothe Fénelon]: mitsgaders die van de Fransche hereeniging der Gereformeerde.
ID: 
0443
Author: 
HAMER, Petrus
Place of publication: 
In 's Gravenhage
Publisher: 
By Meyndert Uytwerf
Publication year: 
1699
Size and format: 
239, 559 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1699, 8, pp. 293-301
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1