You are here

HAKVOORD, Barend

Title: 
De Schole Van Christus, Behelzende zes en zestig Lessen. Waar in de gansche Belydenis der Gereformeerde Godsdienst / beknoptelijk voorgesteld; en volgens den draad van de Heidelbergse Catechismus / duidelijk verklaard / en uit de H. Schrift bevestigt word (...) In dezen derden Druk, van den Auteur zelfs vermeerderd (...) Om in alle Christelyke Huisgezinnen / By-eenkomsten en Catechizatien gebruikt te worden; als ook voornamelyk ten dienste van die / welke haar tot des Heren H. Avondmaal willen begeven (...)
ID: 
0438
Author: 
HAKVOORD, Barend
Place of publication: 
t'Amsteldam
Publisher: 
By Aard Wolsgrein
Publication year: 
1693
Size and format: 
440 pp. in-8°
Issue: 
March-April 1693, 19, pp. 329-331
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1